Elektronické vzdelávanie lekárov, lekárnikov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek

Portál, ktorého cieľom je publikovať informácie, skúsenosti, štúdie, prezentácie a kazuistiky, na podporu vzdelávania lekárov a lekárnikov. Elektronický systém vzdelávania je súčasťou kreditácie.

Dobrý deň,

Vitajte na vzdelávacom portáli Elektronického vzdelávania lekárov, lekárnikov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek (www.evll.sk).

Chceli by sme Vás touto cestou poprosiť o Vašu registráciu pre rok 2017 aj v prípade, že ste boli v minulom roku registrovaní.
Bez novej registrácie nebude možné na portal sa prihlásiť a vyplniť si kreditované AD testy pre rok 2017.

AD testy pre lekárov sú otvárané priebežne počas celého roka.

AD testy pre zdravotné sestry budú pripravené od 1.3.2017.

Ďakujeme
Lekár - ID SLK
Sestra - Registračné číslo SK SaPA
zabudnuté heslo
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Slovenská lekárska komora Slovenská lekárnická komora Asociácia súkromných lekárov Slovesnká lekárska spoločnosť